IR

Här hittar du senaste informationen

Rapporter

Kalendarium:

2017-03-06 


Halvårsrapport 2017 08 31

Bokslutskommuniké 2018 02 27

Bokslutskommuniké 2018 02 27

Bokslutskommuniké 2018 02 27

Bokslutskommuniké 2018 02 27

Anslutningsmemorandum

NGM Nordic

Bolagsordning

2016-09-05 
Bolagsordning

Informationmemorandum

 

Roadshow

2017-03-15
Aktiespararna Lund

2017-04-19
Aktiespararna, Mellanskåne, Eslöv

2017-06-12
Aktiespararna Redeye, Stockholm

Demo Text

Demo Text

Demo Text

Bildarkiv
Webbtv

Ledning

VD Christian Lienau Svensson,

Revisor Mikael Jannert, Axion Revisionsbyrå AB, Malmö

Styrelse:

Mikael Ehrman, ordförande
Christian Lienau Svensson, ledamot, VD
Tord Cederlund, ledamot
Stefan Nordström, ledamoten.

Samtliga kan nås via telefon +46 (0)410 46 110 och email info@sarsys.se

All information på denna hemsida är daterad utifrån den datum som informationen publicerades. Informationen är giltig per detta datum och kan senare vara  inaktuell. Inaktuell information kommer inte att korrigeras i efterhand.

Ansvarig för IR
Stefan Nordström. Telefon +46 (0)70 560 44 50, email: info@sarsys.se