IR

Här hittar du senaste informationen

Rapporter

Kalendarium:

2017-03-06 


Halvårsrapport 2017 08 31

Bokslutskommuniké 2018 02 27

Anslutningsmemorandum

NGM Nordic

Bolagsordning

2016-09-05 
Bolagsordning

Informationmemorandum

 2016-03-01

Roadshow

2016-06-12
Vi deltar på Småbolagsdagen den 12 juni, på Sheraton Hotel Stockholm, Tegelbacken 6, Stockholm. Christian Lienau Svensson, vVD, presenterar kl 12 00.

Småbolagsdagen anordnas av Aktiespararna och Redeye. Presentationerna livesänds på www.smabolagsdagen.net. Om Du inte har möjlighet att närvara på Sheraton kan Du alltid följa presentationen via dator och mobil.

Välkomna till en helt ny presentation.

Bildarkiv

Webbtv

Ledning

Mikael Ehrman Koncernchef/VD
Christian Lienau Svensson/vice VD

Styrelse:

Stefan Nordström ordförande
Mikael Ehrman ledamot/VD
Christian Lienau Svensson ledamot/vice VD
Tord Cederlund ledamot

Revisor:
Mikael Jannert, Axion Revisionsbyrå AB, Malmö

Samtliga kan nås via telefon +46 (0)410 46 110 och email info@sarsys.se

All information på denna hemsida är daterad utifrån den datum som informationen publicerades. Informationen är giltig per detta datum och kan senare vara  inaktuell. Inaktuell information kommer inte att korrigeras i efterhand.

Ansvarig för IR
Stefan Nordström. Telefon +46 (0)70 560 44 50, email: info@sarsys.se