IR

Här hittar du senaste informationen

Rapporter

Kalendarium:

2017-03-06 


Halvårsrapport 2017 08 31

Bokslutskommuniké 2018 02 27

 

Anslutningsmemorandum

2017-03-01 

 

 

NGM Nordic

Bolagsordning

2016-09-05 
Bolagsordning

Informationmemorandum

2016-03-01

 

 

Investerarträffar

 

2017-11-19
Vi deltar på Aktiekvällen i Lund den 19 november, Christian Lienau Svensson, vVD, presenterar bolaget.

2017-11-27
Vi deltar på Aktiedagen i Göteborg den 27 november, Christian Lienau Svensson, vVD, presenterar bolaget.

 

Bildarkiv

Webbtv

Ledning

Mikael Ehrman Koncernchef/VD
Christian Lienau Svensson/vice VD

Styrelse:

Stefan Nordström ordförande
Mikael Ehrman ledamot/VD
Christian Lienau Svensson ledamot/vice VD
Tord Cederlund ledamot

 

Revisor:
Mikael Jannert, Axion Revisionsbyrå AB, Malmö

 

 

Samtliga kan nås via telefon +46 (0)410 46 110 och email info@sarsys.se

All information på denna hemsida är daterad utifrån den datum som informationen publicerades. Informationen är giltig per detta datum och kan senare vara  inaktuell. Inaktuell information kommer inte att korrigeras i efterhand.

Ansvarig för IR
Stefan Nordström. Telefon +46 (0)70 560 44 50, email: info@sarsys.se